Ceda

Autor

Mercedes Ceda Marinković (djevojačkim prezimenom Brekalo) rođena je 13. svibnja 1956. u Splitu. Osnovnu školu i Gimnaziju završila je u Imotskom. Živi u Splitu i Bolu na Braču.

Piše od osnovnoškolskih dana, mnogi su joj radovi objavljivani u tisku. Piše pjesme, eseje, novele i romane, mnoge pod pseudonimom.

Autorica je prve kuharice na bračkom dijalektu Nonina kredienca i bolski škafetini (Bol, 1997), romana Bol iz dušie i storih kartulinah (Bol, 2015), zatim zbirki pjesama Nostalgija čuvar baštinjenog mi (Imotski, 2015) i Bota obo bitu (Bol, 2017), te uskoro i knjige aforističkih zapisa Hod po paučini (Imotski, 2018).